Meet our Legal Assistants

» Wong Chor Lee
» Yoon Wai Fon
» Claudia Nah
» Jeff Ong
» Nuraini Daud Ali
» Michele Tung Hui Qi
» Joyce Pang Tui Yi
» Evonne Phung
» Jessica Yong
» Samantha Su Xiu Ming
» Nishawani Paskaran
» Nicholas Teh Yew De
» Rachel See Aimay
» Esther Teh Sue Hui
» Koh Qi Jia